När du känner ångest

Ångest är ett obehagligt fysiskt tillstånd som ibland gränsar till panik och till och med känslan av att man kanske dör.
Ofta är det förknippat med yrsel, illamående, svettningar och önskan att fly från situationen.

Fysiskt är upplevelsen ofta förknippad med en svårighet att andas normalt och trånghet över bröstet.

Andningen är ofta ytlig och högt upp i bröstet.

Det man vill är att fly och undvika upplevelsen.

För att bryta av attacken:

Andas först ut så fullständigt du någonsin kan. Låt sedan inandningen komma igång helt spontant

Andas sedan medvetet djupa andetag som gör att magen höjs och sänks i takt med andningen. 

Du kan gärna använda en rektangulär form som hjälp. En dörr, ett fönster en bok eller något annat. Andas in på den korta sidan. Låt en naturlig paus följa i hörnet. Andas ut ett längre andetag längs långa sidan. Du gör det genom att spara lite på luften. Så en kort naturlig paus i hörnet. Så en inandning igen osv. 

Lägg gärna en hand på magen så upplever du tydligare andningen. 

Var uppmärksam på vad denna helomvändning då det gäller andning och flykt väcker inom dig.

Var så intresserad du kan av tankar, fantasier, minnesbilder och känslor som kan dyka upp.

Bakom eller kanske snarare innan ångesten finns det nämligen ofta känslor som du inte velat ha eller just orkat känna och erkänna

Kan du acceptera känslan och tankarna så ersätter de ångesten.