Social inlärning hjälp vid fobier

Enligt forskning från Karolinska Institutet hjälper det att ha med sig person som inte känner rädsla när man möter ngt man tror vara farligt. Kanske inte så överraskande.
Kanske skulle det kunna betyda att om du tar med en kompis gång efter gång till ngt du är rädd för så skulle den rädslan minska.
Sedan är det nog viktigt att du stegvis klarar det själv, så inte kompisen blir en ”krycka”!