Flanera, sinnenas ”måltid”

Pröva en stund att gå som ett litet barn. Låt intresse och nyfikenhet påverka vägen. Då blir den inte en raklinje mot ett mål. Massor av krokar uppstår.  Blir målet och resultatet för viktigt förlorar vi mycket av vägen. Det gäller även livet.