Att betala sin terapi själv

Fördelar med att gå utanför Region Skånes remissystem

  • Du bestämmer själv terapins syfte – det kan alltså lika gärna handla om personlig utveckling, självkännedom eller livsstrategier som om en problematisk eller svår livssituation. Vi möter också ofta människor med sorg och att livet på andra sätt förändras med viktiga livsval att ta ställning till.
  • Du bestämmer hur länge och ofta du vill komma till samtal.
  • Du behöver inte få en diagnos för att gå i terapi.
  • Du är inte begränsad till ett val mellan KBT eller PDT utan kanske båda integrerat eller en helt annan form av terapi, valtet är ditt att utforma din behandling med din terapeut

Inga journaler online – Din integritet är skyddad

Våra journaler är inte kopplade till delade journalsystem som ligger på server som obehöriga kan komma åt. Jobbar du i vården kan det vara skönt att gå utanför det egna systemet där andra kan ha tillgång till journaler eller få reda på att du går i samtal.

Utmaningen är att det kostar

Individual- och parsamtal kostar 1200 kr per 45 minuter. 

Kanske blir du tvungen att ta av besparingar eller att under en tid prioritera ner t ex semesterresandet och istället unna dig en inre resa och öka ditt välmående genom terapi.

Möjliga sätt att finansiera din terapi

  • Söka möjlighet för samtal via din hemförsäkring.
  • Få hjälp genom arbetsgivares försäkring.
  • Löneväxling under en tid
  • Använda ett friskvårdsbidrag för personlig utveckling.
  • Be anhöriga om hjälp.

Anpassa upplägget efter dina behov och resurser

Tillsammans med din terapeut kan du anpassa hur ofta du kommer och ni kan varva samtal med arbete på egen hand och mailkontakt.

Vi har sett många lösningar där klienter inte själva haft turen att ha en solid ekonomi och hittat väl fungerande lösningar. Hur ser din lösning ut?

Egen terapi