Psykoterapi-böcker

Tre böcker om psykoterapi och personlig utveckling. Nu finns de böcker om psykoterapi vi jobbat med flera år. Det började som regelbundna diskussioner och blev till böcker. Du hittar dom under fliken Böcker där du också kan köpa dem till rabatterat pris. Den ena psykoterapi-boken ”Lysa med eget ljus” är en psykodynamiskt och integrativt orienterad … Läs mer

Internetbaserade samtal

En ny möjlighet att hålla kontakt, även när de geografiska avstånden är stora, är via Skype, Facetime, Zoom, Signal med fler internet plattformar. I USA är det naturligtvis vanligt. En artikel i frågan är denna : http://www.nytimes.com/2011/09/25/fashion/therapists-are-seeing-patients-online.html?pagewanted=all&_r=0 Vi erbjuder denna möjlighet på Institutet sedan mer än ett år tillbaka.

Psykoterapi fungerar!

According to a new large-scale review of therapy effectiveness research studies conducted by the American Psychological Association, the effectiveness of psychotherapy is very real.  The impacts of psychotherapy are positive both on the psyche and on the body.  In addition to easing emotional distress, psychotherapy helps reduce the need for physical health services and produces long-term … Läs mer

Tre frågor

De flesta som kommer till terapi har med sig tre frågor, även om de inte kanske är uttalade och formulerade. De är: Hur har det blivit så här? Varför har det blivit så här? Vad ska jag göra för att få det bättre? Den första frågan handlar mycket om att hitta sina egna vägar i … Läs mer

Psykoterapins mål

De senaste årens neuropsykologiska forskning visar tydligt något som vi alla nog redan vet: ”The primary focus of psychotherapy appears to be the integration of affect in all its forms, with conscious awareness, and cognition”. (Cotzolino, Louis) Målet är att förena känsla, tanke och medvetenhet. Eller för att uttrycka det lite annorlunda: Att låta den … Läs mer

Neuropsykologin har kommit med nya upptäckter och insikter

Under de senaste 20 åren har kunskapen inom neuropsykologin kontinuerligt vuxit med nya upptäckter och insikter. Från att tidigare varit frågor som hanterats inom olika discipiner som neurologi och psykologi, har den gemensamma väven som binder dessa samman blivit tydligare. De tidiga effekterna av de sociala sammanhangens inverkan på inte bara barnets psykiska utveckling, men … Läs mer