Hälsa, förebyggande insatser och egenvård.

Anledningen till att vi här på bloggen ofta lägger ut information om forskning och metoder som understödjer hälsa eller leder till hälsoproblem, är för att hjälpa till fungerande egenvård. Vi vet att det finns många rön som är rimligt enkla att tillämpa i sitt eget liv för bättre livskvalitet och hälsa. Den typ av egenvård … Läs mer