Helena Aaltonen

Helena Aaltonen erbjuder parsamtal och familjesamtal mellan en eller flera i en familj som önskar samtal och verktyg för att förbättra relationen och familjeklimatet. Hbtq, sexologi och parsamtal. Har kompetens och erfarenhet av att arbeta med kortare kris- och sorgbehandling för livskriser så som förlust av anhörig genom separation eller skilsmässa. Grundläggande utbildning i sexologi … Läs mer

Ylva Lindskog

Ylva Lindskog är verksamhetschef sedan 2016. Hon kan förutom på svenska bedriva psykoterapi på engelska och danska. Ylva är leg. psykolog sedan 1987 och leg. psykoterapeut sedan 1992. Hon har under många år tidigare arbetat som psykolog inom ett Förskoleteam i Lunds kommun, där hon handledde i arbetet med barn utifrån ett konsultativt och salutogent perspektiv. … Läs mer