Ylva Lindskog

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut. Individual och parterapi

E-post: ylva@ifpt.se

Ylva Lindskog är verksamhetschef sedan 2016. Hon kan förutom på svenska bedriva psykoterapi på engelska och danska. Ylva är leg. psykolog sedan 1987 och leg. psykoterapeut sedan 1992.

Hon har under många år tidigare arbetat som psykolog inom ett Förskoleteam i Lunds kommun, där hon handledde i arbetet med barn utifrån ett konsultativt och salutogent perspektiv.

Sedan länge har hon arbetat med lösningsfokuserade, narrativa och kognitiva metoder och tankesätt tillsammans med en psykodynamisk utgångspunkt som inneburit att se klienten i ett sammanhang såväl historiskt som i sina relationer idag. Det senare innebär att hitta lösningar på de problem klienten har genom att hitta möjligheter till hälsa i dennes relationer nu.

Inom såväl institutet som arbetet i Förskoleteamet har hon fördjupat kunskapen kring krishantering på såväl den individuella nivån som organisationsnivån, liksom sorgbearbetning.

Hon arbetar med såväl längre som kortare terapier, och har arbetat mycket med utmattningsdepressioner. Hon arbetar både med individual- och parterapi.

Ylva erbjuder följande:

Familje- och parterapi
Handledning
Individuell terapi