Hälsa, förebyggande insatser och egenvård.

Anledningen till att vi här på bloggen ofta lägger ut information om forskning och metoder som understödjer hälsa eller leder till hälsoproblem, är för att hjälpa till fungerande egenvård.
Vi vet att det finns många rön som är rimligt enkla att tillämpa i sitt eget liv för bättre livskvalitet och hälsa.
Den typ av egenvård människor kanske oftast annars tillämpar är mer av typen olika berusningsmedel och allmänt tidsfördriv.
Ökad medvetenhet om fler vägar är det vi vill bidra med.
Eftersom vår vardag är att bedriva psykoterapi, och inte att forska eller plöja hyllmetrar av artiklar, är ibland underlaget lite magert och vetenskapligheten kan vi inte granska. Vi får nöja oss med att källorna förefaller trovärdiga, som tex etablerade forskningsinstitut av olika slag.
Vi önskar alltså en ökad medvetenhet kring dessa frågor, där egna reflektioner och funderingar kan vara det viktigaste för att hitta nya vägar i den egna situationen.
Så använd också ditt eget sunda förnuft!

Lämna en kommentar