Hur vi arbetar med personlig utveckling och psykoterapi

Man behöver inte må dåligt för att söka terapi och personliga utveckling.

Det är ofta inte så stor olikhet mellan samtal för personlig utveckling och individualterapi, men motivationen handlar kanske mer om att vilja komma vidare med sitt liv än att må dåligt.

Det kan handla om att man känner sig sitta fast och inte få uttryck för sin kapacitet, eller att man inte hittar sin väg vidare.

Tillsammans kan man då undersöka vad för eventuella farhågor som står i vägen eller brist på medvetenhet och klarhet som hindrar. Då ökar förmågan att skapa nya möjligheter.

Många går i samtal utanför remissystemet inom Region Skåne för att de själva vill styra över sin kontakt och vägarna till sin utveckling.

Du är välkommen till oss utan att behöva remiss från sjukvården.

Vår kunskap om personlig utveckling och terapi är lång. Tillsammans har vi arbetat i många år, och det utgör en garanti för att vi ska kunna möta dig med dina frågor på ett bra sätt.

Vi arbetar med att förena kunskaper från olika metoder och teorier om personlig utveckling för att på bästa sätt kunna möta våra klienters olika behov.

Vi anpassar metoderna till dina behov

Det betyder att vi har djupa kunskaper inom ett flertal behandlingsmetoder som vi använder i arbetet tillsammans med dig. Det betyder i praktiken att vi försöker anpassa metoderna till dig och inte dig till metoden!

Relationen och mötet är det bärande

Ofta använder vi i flera sätt att arbeta. Därför kallar vi det integrativt. Det som alltid finns som grund är att vi ser relationen och mötet med dig som det bärande. Till det kommer metoder. Men metoder är inte tillräckligt enligt vårt sätt att se på psykoterapi.

Vi arbetar med

Om du tittar i menyn ovan under ”Hur vi arbetar”, så hittar du mer fylliga beskrivningar av de arbetssätt vi erbjuder.

Lämna en kommentar