KBT — kognitiv beteendeterapi

I kognitiv terapi arbetar vi tillsammans med att förändra dina negativa tankemönster, så du skall kunna se dig själv och omvärlden med nya ögon

Förändrar tankemönster också genom att förändra beteendet

KBT är en interaktiv terapi, där vi tillsammans utforskar dina tankesätt och reaktionsmönster.

Testar nya alternativ i verkliga situationer

Du lär dig fundera över nya alternativ och testa dem i verkligheten. Du arbetar alltså med både tankearbete och beteendeförändring. Målet är att förändra ditt mående, uppnå ett bättre psykiskt välbefinnande och minska lidandet.

KBT startar med problemet här och nu

KBT passar för till exempel låg självkänsla, ångest, depression och fobier. Under KBT-terapi och coachning kan ämnen komma upp som sedan lämpar sig för att fortsätta med i psykodynamiskt inriktade samtal.