Mindfulness och meditation

Övningar för ökad närvaro —  Mindfulness och meditation

Mindfulness är ett begrepp som blivit populärt under senare år som konsekvens av att det blivit en accepterad del av psykoterapeutisk behandling.

Det är egentligen inte en metod i sig utan ett förhållningssätt som behöver vara en del av andra sätt att arbeta.

Att i stunden vara närvarande med sin egen upplevelse

Begreppet betyder att utan värdering, önskan att bli av med eller behålla, närvara med intresse och öppenhet i det som i stunden är ens egen upplevelse här och nu.

Ett vanligt sätt att odla denna förmåga hos sig själv är genom meditation. Det finns olika sätt att meditera på till exempel enligt Zen. Det innebär närvaro i andningen som ankare i stunden och med ett accepterande icke fasthållande förhållningssätt till tankar, känslor, minnen och förhoppningar.

Leder till fördjupad kontakt med såväl sig själv som andra

Att vilja ha sig själv som man är i stunden leder till utveckling och fördjupad kontakt med såväl sig själv som andra.

Förhållningssättet är också en självklar integrerad del i hur vi arbetar också med andra metoder

Lämna en kommentar