Hur fungerar Gestaltterapi?

I Gestaltterapi arbetar man kreativt och skapande med att hjälpa individen till större kontakt med sina känslor.

Fokus ligger på situationen här och nu och såväl det som varit som det som eventuellt fruktas eller hoppas på i framtiden, förs in i rummet och bearbetas i nusituationen.

Avsluta gamla situationer och gå vidare i livet

Mycket fokus ligger på att våga gå i kontakt med vad man känner och verkligen behöver för att på så sätt avsluta gamla situationer och gå vidare i livet.

Aktivt och väglett arbetssätt

Arbetet är aktivt och terapeuten är vägledande på ett tydligt sätt. Mycket av det som på senare tid blivit del av Mindfulness och ACT är naturligt en del av Gestaltterapins arbetssätt.

Lämna en kommentar