Vi är på resa tillsammans

Likheterna mellan oss är långt större än olikheterna. Förhoppningsvis har terapeuten i stunden ett större lugn och en god kunskap med sig på färden. Men vi är ytterst två människor som tillsammans kommer att påverkas och förändras av vår gemensamma resa.

Som behandlare har vi anledning att många gånger känna tacksamhet till våra klienter. De har fört oss ut på resor som vi annars inte hade kommit på. Därigenom har vi också mött sidor av oss själva som kanske annars varit omedvetna om. Tillsammans har vi ibland blivit mognare och ödmjukare inför det som vi annars inte hade mött och känt igen i oss själva.

I livets speglingar ser vi oss själva på ett sätt som ger möjlighet till ökande omtanke och gemenskap.