Den sensoriska, motoriska nivån

En modell för att förklara hur vi fungerar som människor är den tredelade, förenade hjärnan: The Triunite Brain. Den sensorisk, motoriska basen med mycket av autonoma reaktioner, känslohjärnan med såväl känslor som reaktioner som kamp/flykt och slutligen cortex med mer medvetna funktioner och förmåga till kontroll och reflektion.

En underhållande och samtidigt fascinerande studie som visar på sambandet mellan de tre nivåerna finns på TED. Poängen  är att det har betydelse inte bara för andra utan också för oss själva och vår självkänsla och ytterst hormonella balans vad för kroppsspråk vi visar och vilka kroppsliga uttryck vi intar.

Titta själva och öva!

Här är adressen:

http://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language.html