Psykoterapi-böcker

Tre böcker om psykoterapi och personlig utveckling.
Nu finns de böcker om psykoterapi vi jobbat med flera år.
Det började som regelbundna diskussioner och blev till böcker.

Du hittar dom under fliken Böcker där du också kan köpa dem till rabatterat pris.

Den ena psykoterapi-boken ”Lysa med eget ljus” är en psykodynamiskt och integrativt orienterad självhjälpsbok. Alltså inte en bok med ”quick fixes” utan mer så där som vi innerst inne vet att en mer djupgående förändring går till.
En verklig utveckling kräver både tid och uthållighet. Den egna utvecklingen ska ju också rymmas inom det liv och de relationer man lever i.

Den andra boken om psykoterapi ”Det terapeutiska mötet” riktar sig framför allt till behandlare av olika slag, men även klienter. Den är också integrativ och bygger på en psykodynamisk bakgrund där anknytningsproblematik och relationen särskilt lyfts fram. Det integrativa anslaget med såväl kroppsorienterade som psykodynamiska och kognitiva aspekter inom psykoterapi känns angeläget för att komma vidare mot en helare psykoterapeutisk teori och metod.

Den tredje boken handlar om kroppsorienterad psykoterapi.

Vi hoppas att de ska vara till glädje och framför allt egen eftertanke.