Tydliga mål påverkar depression

Enligt forskare på University of Liverpool, har de i en studie kommit fram till att om man lider av depression, är det vanligare att man har generella och ospecifika mål. Eftersom de då är svåra att uppnå blir nedstämdheten förstärkt. De menar att tydliga och konkreta mål kan hjälpa att bryta en negativ spiral.
Pröva! Det behöver ju första skedet inte vara så märkvärdiga mål. Kanske att gå en halvtimme två gånger om dagen tex. Motion lindrar nedstämdhet, det vet man.

Lämna en kommentar