Biblioteket

Här hittar du inlägg om olika terapier, forskning och tips.

Välj vad du vill läsa om


Viktor Frankl

Om mening

“It is the very pursuit of happiness that thwarts happiness.”
    “Happiness cannot be pursued; it must ensue. One must have a reason to ‘be happy’.”
    “Being human always points, and is directed, to something or someone, other than oneself — be it a meaning to fulfill or another human being to encounter. The more one forgets himself — by giving himself to a cause to serve or another person to love — the more human he is.”
    “This uniqueness and singleness which distinguishes each individual and gives a meaning to his existence has a bearing on creative work as much as it does on human love. When the impossibility of replacing a person is realized, it allows the responsibility, which a man has for his existence and its continuance to appear in all its magnitude. A man who becomes conscious of the responsibility he bears toward a human being who affectionately waits for him, or to an unfinished work, will never be able to throw away his life. He knows the ‘why’ for his existence, and will be able to bear almost any ‘how’.”
    “If there is a meaning in life at all, then there must be a meaning in suffering.”
    “Everything can be taken from a man but one thing: the last of the human freedoms — to choose one’s attitude in any given set of circumstances, to choose one’s own way.” — Viktor Emil Frankl (1905-1997), Man’s Search for Meaning: An Introduction to Logotherapy, 1956/1963.
    “Life asks of every individual a contribution, and it is up to that individual to discover what it should be.” — Viktor Emil Frankl (1905-1997)
    “Life ultimately means taking the responsibility to find the right answer to its problems and to fulfill the tasks which it constantly sets for each individual.”
    “I have said that man should not ask what he may expect from life, but should rather understand that life expects something from him. It may also be put this way: in the last resort, man should not ask ‘What is the meaning of my life?’ but should realize that he himself is being questioned. Life is putting its problems to him, and it is up to him to respond to these questions by being responsible; he can only answer to life by answering for his life.” — Viktor Emil Frankl (1905-1997), The Doctor and the Soul: From Psychotherapy to Logotherapy, 1952/1986, Introduction. 

Vardagen som väg och möjlighet.

Do Dishes, Rake Leaves
http://www.lionsroar.com/do-dishes-rake-leaves-and-dont-forget-the-endless-loads-of-laundry-march-2010/

Meditation gör dig lugnare, reducerar stress och gör dig mer mogen

Läs studien från Harvard University hur hjärnans grå struktur förändras av meditation
https://www.facebook.com/PsykoterapiochUtbildning/posts/544030275732188

Att våga inte veta i den psykoterapeutiska relationen

Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse
(Thomas Tranströmer)

Lite tips om du tycker din hjärna är för liten!

http://www.di.se/artiklar/2014/2/10/sa-trimmar-du-en-trott-hjarna/

Hälsa, förebyggande insatser och egenvård.

Anledningen till att vi här på bloggen ofta lägger ut information om forskning och metoder som understödjer hälsa eller leder till hälsoproblem, är för att hjälpa till fungerande egenvård.
Vi vet att det finns många rön som är rimligt enkla att tillämpa i sitt eget liv för bättre livskvalitet och hälsa.
Den typ av egenvård människor kanske oftast annars tillämpar är mer av typen olika berusningsmedel och allmänt tidsfördriv.
Ökad medvetenhet om fler vägar är det vi vill bidra med.
Eftersom vår vardag är att bedriva psykoterapi, och inte att forska eller plöja hyllmetrar av artiklar, är ibland underlaget lite magert och vetenskapligheten kan vi inte granska. Vi får nöja oss med att källorna förefaller trovärdiga, som tex etablerade forskningsinstitut av olika slag.
Vi önskar alltså en ökad medvetenhet kring dessa frågor, där egna reflektioner och funderingar kan vara det viktigaste för att hitta nya vägar i den egna situationen.
Så använd också ditt eget sunda förnuft!

Intressant forskning om kroppen, hälsa och trauma m.m.

Titta in på den här terapeutens hemsida. Hon har samlat mycket intressant information om psykisk hälsa.
http://kerstinpalmer.wordpress.com/
Hon är välutbildad och ingår i vårt professionella nätverk.

Att vara lycklig

Här är en länk till lite intressant i frågan. Kunskapen är inte ny, och har länge studerats inom disciplinen Positiv Psykologi.
http://www.svd.se/naringsliv/sa-blir-du-lycklig-elva-tips_8897176.svd?sidan=1

Jourkontakt

Om du behöver snabb kontakt under helgerna har vi en jourkontakt. Maila anna@ifpt.se eller ring 0708 130330
Detta omfattas inte av rehabiliteringsgarantin, så du betalar arvodet själv.

Effekter av meditation

Intressant om hur meditation skapar ett friare förhållningssätt.
http://www.spring.org.uk/2013/12/meditation-can-debias-the-mind-in-only-15-minutes.php