Biblioteket

Här hittar du inlägg om olika terapier, forskning och tips.

Välj vad du vill läsa om


Nya banor

När vi är stressade och jagade är det svårt att koppla av och varva ner. Vi får ett felaktigt perspektiv på våra prioriteter. Det känns viktigast att fortsätta i den höga takt vi är inne i. Sedan ska vi koppla av. Men det blir alltför sällan eller aldrig sedan.

Då är det viktigare än någonsin att hitta en, om än liten, paus.

Pröva denna lilla övning om du känner igen dig:

Litet andrum i din egen trygga och lugna plats

Sätt dig bekvämt och blunda.

Andas några djupa andetag ända ner i magen.

Minns eller föreställ dig en lugn och trygg plats. Se den och upplev den så tydligt du kan med alla sinnen du kan.

Fortsätt så under några minuter efter ditt eget val och andas hela tiden djupa och lugna andetag.

Stresspåslaget minskar nu och nya vanor bildar nya banor i hjärnans vindlingar!

 

Brunnslocket

Kyoto, en stad täckt i ett rosa skimmer av skira blommor under körsbärsblommornas fest.

Letar man sig bort från de mest centrala delarna kommer man ut i mer karga och strikta omgivningar med mycket av tall och sten.

Mellan tallarna ligger ett zenkloster i en vid och utsträckt form med de typiskt arbetade, välvda taken av träplattor.

Här finns en trädgård med ett antal stenar utplacerade i det krattade gruset. De massiva obearbetade stenarna står så att man inte kan se alla på en gång. Betraktarna sitter och går utmed trädgården men den döljer envist sin helhet.

Efter en stund uppstår insikten att så är det också med det vi kallar verkligheten. Hur vi än betraktar och upplever den så kan vi bara vara säkra på ett: Nämligen detta att vi aldrig kommer att kunna se helheten. Att vi aldrig som människa kommer att kunna förstå och uppleva hela den komplexa väv vars brottstycken vi kallar verkligheten.

Går man vidare, över gamla slitna trägångar utmed klosterväggarna hittar man till slut fram till en mer undanskymd vrå av trädgården.

I den frodiga grönskan av växter och blommor ligger halvt skymd ett brunnslock med fyratecken kvadratiskt ställda mot varandra och i mitten av den tjocka gamla stenen ett fyrkantigt hugget hål.

Ett tomrum.

Tomrummet i mitten representerar medvetandet, såsom det är före alla våra föreställningar, förväntningar och farhågor: tomt och väntande på att temporärt fyllas av något som står i centrum för vår uppmärksamhet. Sedan för att på nytt tömmas, väntande på något annat.

Medvetandet speglar det som står i centrum, är viktigt för oss, men är i sig inget.

Ett tomrum, eller en blankpolerad spegel.

En illusion att drunkna i, en stelnande spegelbild att utnämna till verkligheten.

Eller en ständig föränderlighet.

Att vara eller inte vara…

Ur Gyllensten B och Olsson G ”Relationen som befriar”. 

Tre frågor

De flesta som kommer till terapi har med sig tre frågor, även om de inte kanske är uttalade och formulerade.
De är:
Hur har det blivit så här?
Varför har det blivit så här?
Vad ska jag göra för att få det bättre?

Den första frågan handlar mycket om att hitta sina egna vägar i att se hur det liv jag lever leder till mitt lidande. Det är alltså en fråga att hitta den egna ansvarigheten och möjligheten även där andra kanske utövar makt över mig. Det är en fråga om att se hur mina nuvarande val och lösningar leder till att mina svårigheter upprepas om och om igen. Det är ju svårt att ändra på andra, bättre då att börja med mig själv och min egen del. Det kan vara motigt att vilja se den egna delen. Men det är där möjligheten till utveckling finns.

När det gäller frågan varför det blivit som det har, ligger svaret till delar i min historia och hur mitt liv sett ut. Gamla relationer har format min person och mitt sätt att leva, speciellt om det skett när jag var liten. Det finns inget egenvärde i att undersöka detta om det inte är så att det gamla går igen och livet nu egentligen är en upprepning av livet då. Är det så kan perspektiv på mitt liv leda till större beslutsamhet att själv forma min fortsättning. Det som plågar är inte bara mitt eget fel utan kanske en kreativ lösning på en besvärlig situation för länge sedan. Det kan leda till att man befrias från skuld och kanske skamkänslor, kanske till och med kan känna stolthet över det barn man var.

Det som sedan kommer att vara en viktig uppgift är att våga nya sätt att forma sina relationer till andra. Ofta har självkänslan lidit av det som hitintills varit. Det blir nu en fråga om att våga andra sätt att vara med andra. Kanske såväl att sätta gränser för vad man accepterar från andra som att våga be om det man behöver. Att göra sig själv värdefull.

Psykoterapins mål

De senaste årens neuropsykologiska forskning visar tydligt något som vi alla nog redan vet:

”The primary focus of psychotherapy appears to be the integration of affect in all its forms, with conscious awareness, and cognition”. (Cotzolino, Louis)

Målet är att förena känsla, tanke och medvetenhet.

Eller för att uttrycka det lite annorlunda: Att låta den vuxne i oss ta vårt inre barn i handen och trösta det med att Då inte längre behöver vara Nu.

Det förefaller allt mer angeläget att hitta vägarna att förena kognitiva metoder med en psykodynamisk förståelse speciellt för den tidiga anknytningens betydelse för vår förmåga till goda och närande relationer i våra vuxna liv.

Eftersom så mycket av det som utgör känslor, och därmed relationer, i våra liv tar sig medvetna eller omedvetna uttryck genom våra kroppar, kroppsspråk och förmåga till upplevelse av kroppen, borde det vara svårt att bortse från den aspekten inom psykoterapins fortsatta utveckling. Säkert kommer kroppsorienterade psykoterapiformer att integreras i de nu vanliga. I USA händer det redan i Sensory Motor Psychotherapy där den kände forskaren Alan Schore finns med i ledningen.

Ledarskapsakademin Öresund

Vi en bifirma för att arbeta med företagsproblem och utvecklingsmöjligheter i organisationer. Vi arbetar med konfliktlösning, coaching liksom ledarskapsstöd i olika former.

Titta in på länken till den verksamheten!

Dikt av Rumi

Jalal al-din Rumi, Turkiska Mevlânâ Celâleddin Mehmed Rumi född 1207 död 1273 var en persisk poet, filosof och sufisk mystiker.

läs mer: http://sv.wikipedia.org/wiki/Rumi

Värdshuset

Att vara människa är att vara värdshusvärd varje morgon en ny gäst.

En glädje, en sorg, en elakhet
eller en plötslig insikt kan dyka upp som en oväntad gäst.

Hälsa dem alla välkomna!
Även när det är ett gäng bekymmer, som våldsamt drar genom huset
och tömmer det på alla möbler; behandla ändå varje gäst med respekt. Han eller hon kan bana väg för
en oväntad ny fröjd.

Den svarta tanken, skammen, illviljan möt dem alla vid porten med ett skratt och bjud in dem.

Var tacksam för vemhelst som kommer eftersom var och en av dem har skickats ut som en vägvisare från bortom.

Neuropsykologin har kommit med nya upptäckter och insikter

Under de senaste 20 åren har kunskapen inom neuropsykologin kontinuerligt vuxit med nya upptäckter och insikter.

Från att tidigare varit frågor som hanterats inom olika discipiner som neurologi och psykologi, har den gemensamma väven som binder dessa samman blivit tydligare.

De tidiga effekterna av de sociala sammanhangens inverkan på inte bara barnets psykiska utveckling, men också rent bokstavligen på hjärnans mognad har blivit allt mer beskrivna.

Det som Freud redan på 1900-talets början förutspådde av att kunna förankra de psykologiska fenomenen i den neurologiska basen har kommit allt närmare. Många av psykoanalysens begrepp har därmed fått en neurologisk beskrivning.

De senare årtionendenas ökande kunskap av anknytningens avgjort stora betydelse för den senare psykiska utvecklingen kan också ses i ljuset av kunskapen om hjärnans utveckling, specieltt i de frotala och parietala loberna.

Under psykoterapi stimuleras nya neuronala synapser och tidigare brister och hinder kan börja läkas.

Psykoterapi har fått en utveckling mot något som skulle kunna kallas neuropsykoterapi

När du känner ångest

Ångest är ett obehagligt fysiskt tillstånd som ibland gränsar till panik och till och med känslan av att man kanske dör.
Ofta är det förknippat med yrsel, illamående, svettningar och önskan att fly från situationen.

Fysiskt är upplevelsen ofta förknippad med en svårighet att andas normalt och trånghet över bröstet.

Andningen är ofta ytlig och högt upp i bröstet.

Det man vill är att fly och undvika upplevelsen.

För att bryta av attacken:

Andas först ut så fullständigt du någonsin kan. Låt sedan inandningen komma igång helt spontant

Andas sedan medvetet djupa andetag som gör att magen höjs och sänks i takt med andningen. 

Du kan gärna använda en rektangulär form som hjälp. En dörr, ett fönster en bok eller något annat. Andas in på den korta sidan. Låt en naturlig paus följa i hörnet. Andas ut ett längre andetag längs långa sidan. Du gör det genom att spara lite på luften. Så en kort naturlig paus i hörnet. Så en inandning igen osv. 

Lägg gärna en hand på magen så upplever du tydligare andningen. 

Var uppmärksam på vad denna helomvändning då det gäller andning och flykt väcker inom dig.

Var så intresserad du kan av tankar, fantasier, minnesbilder och känslor som kan dyka upp.

Bakom eller kanske snarare innan ångesten finns det nämligen ofta känslor som du inte velat ha eller just orkat känna och erkänna

Kan du acceptera känslan och tankarna så ersätter de ångesten.

Guidade meditationer

När du lyssnar på någon av dessa guidade meditationer är det en hjälp för dig att skapa en trigger. Det är en liten omärklig handling som till exempel att föra samman tummen och ett finger. Då hjälper du kroppen att komma ihåg det avspända tillståndet som du kommer i under avspänningen. Sedan kan du använda din trigger i helt andra sammanhang då du vill återskapa något av det lugnet fast du inte lyssnar på ljudfilen. Lycka till!

Kroppsmeditation och Trygg Plats

Ladda ner ljudfil, 14 MB, högerklicka o välj spara eller spela upp direkt:

Kroppsskanning

Ladda ner ljudfil, 14 MB, högerklicka o välj spara eller spela upp direkt:

Platsen vid bäcken

Ladda ner ljudfil, 14 MB, högerklicka o välj spara eller spela upp direkt:

Nedräkning till alfa

Detta är en kort meditationshjälp kombinerad med en postiv målbild som snabbt för dig ner till ett lugnare och mer avspänt tillstånd. Du kan med fördel använda den i de flesta sammanhang enkelt sittande i en stol på jobbet, hemma eller på ett tåg eller flyg

Ladda ner ljudfil, 9 MB, högerklicka o välj spara eller spela upp direkt: